کلینیک فیزیوتراپی
بازتوان توس
فیزیوتراپی زانو
فیزیوتراپی شانه
فیزیوتراپی گردن
فیزیوتراپی دست

این مرکز در دو شیفت صبح و عصر به ارائه خدمات مشغول می باشد. در این مرکز تمرینات اصلاحی هم آموزش داده می شود. تمرینات اصلاحی فقط پس از ایجاد درد و بیماری قابل انجام نیست بلکه در یعضی مواقع قبل از شروع درد و بیماری می تواند کمک کننده باشد مثلا در پیشگیری ازبیماریها یا آسیب های شغلی در مرکز مشاوره تلفنی هم انجام می شود.

آخرین مقالات


این مرکز با پیشرفته ترین دستگاههای فیزیوتراپی و با متد جدید درحال ارائه خدمات به بیماران و مراجعین محترم می باشد.

فرم تماس با بازتوان توس

این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
فهرست