درباره کلینیک فیزیوتراپی بازتوان توس


مجموعه فیزیوتراپی بازتوان توس ازسال ۱۳۷۰ دایرشده است و از اولین مراکز فیزیوتراپی درمشهد می باشد که ازسال ۱۳۸۸ مسول فنی مرکز تغییر یافته است. این مرکز با پیشرفته ترین دستگاههای فیزیوتراپی و با متد جدید درحال ارائه خدمات به بیماران و مراجعین محترم می باشد. در ابتدا ارزیابی درمورد بیماران صورت می گیردو سپس اقدامات درمانی صورت می گیرد. دراین مرکز به همه بیماران نورولوژیک و ارتوپدیک و سرطانی به شکل تخصصی خدمات ارائه می شود. نقطه قابل ذکر درمورد بیماران سرطان و بخصوص پس از Breast Cancer جراحی سینه ,ایجاد لنف ادم Lymph edema است که این مرکز در مشهد به شکل تخصصی برروی این مشکل کارمی کند و نتایج درمان هم قابل توجه است.
این مرکز دردوشیفت صبح و عصر به ارائه خدمات مشغول می باشد. در این مرکز تمرینات اصلاحی هم آموزش داده می شود. تمرینات اصلاحی فقط پس از ایجاد درد و بیماری قابل انجام نیست بلکه دریعضی مواقع قبل از شروع درد و بیماری می تواند کمک کننده باشد مثلا در پیشگیری ازبیماریها یا آسیب های شغلی در مرکز مشاوره تلفنی هم انجام می شود.

کلینیک فیزیوتراپی بازتوان توس

فهرست